هدایای نمایشگاهی تبلیغاتی


از انواع هدایای نمایشگاهی که جهت تبلیغ به افراد مختلف ارائه میشود، میتوان به کاتالوگها، خودکار تبلیغاتی، کارتهای تبلیغاتی، فلشهای تبلیغاتی و وسایل دیگر اشاره نمود. ویژگی نمایشگاه این است که افراد مختلفی در هر سنی حضور دارند و میتوان از این فرصت استفاده نمود و هدایای تبلیغاتی را جهت معرفی برند اهداء نمود. موسسات تبلیغاتی با درج لوگو، نام برند و نام محصولات تبلیغاتی، از فرصت برگزاری نمایشگاه استفاده کرده و هدایای تبلیغاتی را به افراد اهداء میکنند.