ساعت تبلیغاتی


ساعت مچی یکی از ابزارهای انسان است که با قرار گرفتن بر مچ دست، زمان را به انسان یادآور میشود. ویژگی ساعت مچی این است که هر زمان فرد بخواهد میتواند با نگاه کردن به صفحه نمایش ساعت، از زمان دقیق مطلع شود. در صورتی که بر روی صفحه نمایش ساعت مچی، متن یا تصویر ساعت تبلیغاتی درج شود، فرد با هر بار نگاه کردن به ساعت، اسم برند یا کالا را مشاهده می نماید. این یکی از ویژگی های خاص ساعت مچی است که در بحث تبلیغات میتواند مفید واقع شود. در امور تبلیغاتی لازم است نام برند دائماً روبروی چشم مخاطبین و مشتریان باشد. بخش کاربردی ساعت مچی نیز واضح و روشن است که با این ابزار زمانی، میتوان نیاز به دانستن زمان در هر زمان را رفع نمود.